søndag den 7. maj 2023

Reshem kebab

https://cupcakeluvs.blogspot.com/2023/05/reshem-kebab.html

 

For english translation scroll down 


Resham Kebab

Jeg kender  disse kebab som Reshem eller Reshemi kebab, de har har en meget blød  fløjs-agtig konsistens, deraf navnet reshem som betyder silke og nogle gange silke tråde også. Jeg har fornyeligt lært at disse kebab kaldes også Jaali Kebab i Bengalen, fordi ved friturestegning dannes en net- agtig ydre hinde .  

Jeg har ladet mig inspirer af Jaali kebab og også dybt mine kebab i rasp først og bagefter i æg.  Den opskrift jeg har brugt før, der steget man kebabene først uden rasp og bageefter steger "tynde tråde" af pisket æg og lægger dem på kebabene. 

Så nu har I fået tip til 3 metoder: 1. Man kan friture stege kebabene efter have dybt dem i rasp og pisket æg,  2. Gør som i nr 1 + bagefter lave ekstra tråde med pisket æg.  3. Steg dem på panden efter have dybt dem i rasp og æg og lave ekstra net/tråde af pisket æg.  

Denne gang har jeg brugt metode 3,  mine tråde /net blev lidt grove og nok mere snorer end tråde denne gang. Smagen var lækker, der ikke noget at klage over der Reshem kebab var tilpas crispy udenpå og blød inden i.

Ideer til tilbehør 

Mynte, rødløg yoghurt chutney.
1 bundt mynte blade, halv bundt koriander blade, 1 stor hakket rødløg og en stor tomat. Blendes fint, blandes sammen med i ca 2 dl yoghurt. Tilsæt salt og chili pulver efter smag.

Agurke salat
1 agurk, 1 avocado, hjertesalat og evt ½ pære skær i tynde skiver og blandes sammen.
 
Stegte Padron Peber.
Stege hele Padron Peber i let olie på panden, drys med salt flager eller sort peber

Naan.
Her er opskrift på tomat naan som vil passe rigtig godt  til https://cupcakeluvs.blogspot.com/2015/10/tomat-naan-tomato-naan.html

 Jeg lavede dehi pulki til. 

Ingredienser til Resham Kebab (giver 12-14 kebab)

1 kg hakket (lamme og oksekøds blanding) kan også laves med kylling
1 ½ stor løg
1 tsk hvidløg puré
1½ tsk ingefær puré
1 æg   + 2 ekstra til stegning
2-3  friske grønne chili  (jeg har brugt chili puré )
1½ tsk chili pulver
1½ tsk spidskommen pulver
1½ tsk coriander frø pulver
1 tsk sort peber, fint stødt
1 tsk garam masala
1 tsk salt (eller efter smag)
2½ spsk rasp  + ekstra
1½ spsk tomat puré 

2 spsk fint hakket koriander og mynte blade.
olie til stegning

Fremgangsmåde til Reshem Kebab

1. Fint hak  løgene eller blend dem fint og press væsken ud.  Bland hakketkød godt sammen med løg puré, hvidløg og ingefær puré. Tilsæt alle krydderierne (undtagen de friske krydderurter) og bland godt, før 1 pisket æg blandes i. Tilsæt også tomat puré,  bland godt igen inden 2½ tsk rasp tilsættes. 
Brug tid på at blande det godt,  man skal masserer kødet ca 8-10 minutter. Dæk skålen med plast og lad farsen hvile i køleskabet ca 1 time. Tag farsen ud og bland de finthakkede krydderurter i.

2. Hvis der er tid lav en lille kebab til prøve smagening , form en mini kebab og steg den på panden i lidt olie. Det er en god ide så kan man tilpasse krydderierne.3. Del farsen i 12 -14 dele og form til let tynde bøffer. Dyp en kebab ad gang i rasp og læg til side.

4. Varm olie på en pande, der skal være lige nok olie til at det når kebab kanten. 
Pisk 2 æg i en dyb skål, dyb rasp dækket kebab i æggeblandingen på begge sider. Kom kebab på panden, olien skal være godt varm. Dyb en kebab ad gangen i æggeblandingen og læg dem på panden, steges til de er gyldne og stegte. 
Placer dem på en køkken serviette/papir så olien dyppes af. 

5. Tag skålen med det resterende æggeblandingen tæt på panden , dyb en gaffel i æggeblandingen, ryst let og tag hurtig gaflen over olie lav nogle tynde tråde/spindel af æggeblandingen i olien. kom mere olie på pande hvis der behov for det. Steg disse tråde til de er gylden og crispy, læg dem også på et køkkent serviet, så overskydende olie dybes af. 

6.Placer de crispy tråde på jeres kebab.  Nyd dem varmt. 
 
Reshem Kebab

I know these kebabs as Reshem or Reshemi kebabs, they have a very soft and smooth texture, hence the name reshem which means silk and sometimes silk threads too in urdu. I have recently learned that these kebabs are also called Jaali Kebab in the Bengal, because a net-like outer membrane is formed when deep-fried. 

I have been inspired by Jaali kebabs and also dipped my kebabs in breadcrumbs first and then in egg wash.  In the recipe I have used earlier you fry the kebabs first  with out the breadcrumb coating and then fry "thin threads" of beaten egg and place them on the kebabs. 

So now you have  tips for 3 methods. 1. You can deep-fry the kebabs after dipping them in breadcrumbs and beaten egg, 2. Do as in no. 1 and afterwards make extra threads with beaten egg. 3. Fry them in the pan after dipping them in breadcrumbs and egg and making extra nets/threads of beaten egg. 

This time I used method 3, my threads/net became a bit coarse and probably more cords than threads this time. The taste was super delicious, nothing to complain about there, They were crispy on the out side and soft and smooth inside.

Ideas for side dishes

Mint, red onion yogurt chutney
1 bunch of mint leaves, half a bunch of coriander leaves, 1 large chopped red onion and a large tomato. Blend well, mix together with approx. 2 dl of yoghurt. Add salt and chili powder to taste. 

Cucumber salad 
Cut 1 cucumber, 1 avocado, courgette and  ½ pear (optional ) into thin slices and mix together. 

Fried Padron Pepper
Fry whole Pedron Pepper on very little oil, sprinkle with black pepper

Naan 
Here is my recipe for  tomato naan wich wil go well with the Reshem kebabs well.  https://cupcakeluvs.blogspot.com/2015/10/tomat-naan-tomato-naan.html

I made dehi pulki 

Ingredients  For Reshem Kebab (makes 12-14 kebabs)
 
1 kg minced (lamb and beef mixture) can also be made with chicken minced meat. 
1 ½ large onions 
1 teaspoon garlic puree 
1½ tsp ginger puree 
1 egg + 2 extra for frying 
2-3 fresh green chilies , optional (I used chili paste) 
1½ teaspoons chili powder 
1½ teaspoons cumin powder 
1½ tsp coriander seed powder 
1 teaspoon black pepper, finely ground 
1 tsp garam masala 
1 teaspoon salt (or to taste) 
2½ tablespoons breadcrumbs + extra for coating
1½ tablespoons tomato puree 

2 tablespoons finely chopped coriander and mint leaves. 
Oil for frying. 

How to make Resham kebab

(Check som of the pics above) 

1. Chop the onions fine or blend them finely and squeeze out the liquid. 
Mix minced meat well with onion purée, garlic and ginger purée. 
Add all the spices (except the fresh herbs) and mix well before mixing in 1 beaten egg. Also add the tomato puree. mix well again before adding 2½ spoons of breadcrumbs. 
Take time to mix it well, you have to massage the meat for about 8-10 minutes. Cover the bowl with film and let the kebab mixture rest in the fridge for about 1 hour. Take out the mixture and mix in the finely chopped herbs.

2. If there is time, make a small kebab to test the taste, form a mini kebab and fry it on the pan in a little oil. It's a good idea so you can adjust the spices.

3. Divide the kebab mixture into 12 -14 parts and form into thin patties.  
.Dip one kebab at a time in breadcrumbs and set aside. 

4.  (you can choose to deep fry them ) Heat oil in a pan, there must be just enough oil to reach the edge of the kebab.
Beat 2 eggs in a deep bowl, dip one the kebab in the egg mixture and place it in the pan. The oil should be hot. Dip one kebab at a time in the egg mixture and place them on the pan. Fry until they are golden and cooked.
Place them on a kitchen napkin/paper to soak up the extra oil. 

5. Take the bowl with the remaining egg mixture close to the pan, dip a fork into the egg mixture, shake lightly and quickly take the fork over the oil, make some thin threads/web of the egg mixture in the oil. 
Add more oil to the pan if needed. Fry these threads until they are golden and crispy, Also place them on a kitchen napkin so that excess oil soaks off. 

6. Place the crispy threads on your kebab. Enjoy them your Resham kebab hot.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar