søndag den 17. juli 2011

Bage tips / Baking Tips


At bage kage / To bake cake
for english scroll down

Bage tips? Jeg tror ikke jeg bruger speciale tip udover de almindlige bage tip Jeg er ikke en bager og min tidlig ungdom var jeg ikke god til f.eks at bage kage. Jeg improviserede alt for meget tror jeg. Jeg har lært meget ved at læse og bruge bage opskrifter, noget har jeg lært af mine fejltagelser. 
Her er min en top 14 kage bage tip for nybegynder. Hvad er jeres?

TOP 14 kage bage tip for nybegynder:
1. Som med alle opskrifter læs hele opskriften igennem.
2. Alle ingredienser skal have stue temperatur, medmindre der står andet i opskriften. Smør skal tages ud før, så det bliver blødt. Tag også mælk og æg ud fra kølskabet lidt før brug. Smør og æg må ikke blive for varme.
3. Hav alle ingredienser og udstyr parate.
4.Tænd ovn og gør bage formen klar, til nogle kager kan man nøjes med at smør formen med smør eller olie og til andre skal formen fores med bagepapir. Jeg fortrækker at for bruge bagepapir. Det giver  pænere sider. 
5. Mål og veje ingredienser nøjagtigt.
6. Sigt altid de tør ingredienser. Mel, bagepulver 
7. Næsten alle kage opskrifter starter med at man skal piske smør og sukker sammen til det er cremet. Det gøres hurtigt og let med el-pisker. Smør og sukker skal være godt blandet sammen så, næsten alt sukker er opløst.
8. Hvis der bruges æg, skal æg tilsættes en ad gangen.
9. I en kage opskrift tilsætter man de tør ingredienser i ved at folde dem forsigtig ind i ægge-smør blandingen med en stor ske. Hvis der skal noget væske i, er det en god ide at skiftevis komme "det tør" og "det våde" i.  Undgå at bruge el pisker på den her stadie. Man kan komme til overpiske og slå alt luften ud.
10. Når kage dejen hældes i formen så sørge for at dejen kommer godt ned i alle hjørner, ryst lidt på formen. Det giver en pæn overflade og sider.
11. Undgå at åbne ovn døren for mange gange.
12. Alle ovn er forskellige, så bagetiden er meget afhængige af ovn, og også hvor kagen er placeret i ovn. Lav en check med at prikke kagen med en træ pind, tandstik eller lignende. Jeg bruger tynde bambus grill pinde til at prikke. Der må ikke være kage dej på pinden, først der er kagen færdig.
13. Lad kagen stå og køle af i formen. Det er gået galt for mig nogle gange her, mine kager er gået i stykker her fordi jeg har været for utålmodigt.
14. Husk at nyde din bagening :)

English:
Baking tips? I dont think that I have special tips other then regular bakeing tips. I am not a baker, and in my early youth I could´nt bake cakes, I think I improvised to much. :) I have learned a lot by reading recepies and also learned a lot from my mistakes. Here is my top 14 cake bakeing tips. What are yours?

TOP 14 cake baking tips for new beginners
1. Like with all recepies, read the whole recepie through before beginning.
2. Al ingrediens should have room temperature, not only butter, but also eggs and milk. Eggs and butter should not be too warm.
3. Have your ingrediens and your equipment ready.
4. Heat the oven and make your baking molds ready. Some recepies requires buttering the mold sides with butter or oil,other recepies require linning the mould with baking paper. I perfer to use baking papper, in my opinon you get nice looking sides.
5.  Messure your ingrediens. Be exact and strict with your messurements.
6. Always stift the dry ingrediens, like flower, baking powder. 
7. Most recepies start by creaming butter and sugar toghether. This is done quickly and easy by using electric beaters. The sugar must be dissolved.
8. If there eggs used in the recepie,they must be added one by one.
9. In a cake recepie you add the dry ingrediens by folding them carefully in the egg-butter mixture with a big spoon. If there is used liquid you should add the dry ingredeins and the wet ingrediens alternately. At this stage it is preferred to use a big spoon to mix in the ingredines rather then using a electric beater. There is a danger of over mixing the batter and getting a dry cake.
10. When you pour the cake batter in your bakeing mould, be sure that all the corners are filled. Give the mould a little shake.
11. Aviod opening the oven door to many times.
12. Baking time is different from oven to oven. Check your cake with pricking test. I use a thin bamboo grill stick to see if the cake is ready. The stick has to come out clean, only then is the cake ready.
13. Let the cake rest in the mould til its cooled. I have been impatinet here some time and my cakes breake litterly.
14. Be sure to enjoy your baking :)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar