torsdag den 28. marts 2024

Zafrani - Badami Chicken Tikka (2)

 


scroll down for english


Disse  Mandel - Safran kylling Tikka er ikke kun smukke at se på men også lækker og saftig. Jeg har før delt opskrift på dem her, denne gang har jeg  ændret på krydderierne og tilføjet mandler. Det bleven luksus version af kylling tikka med safran og mandler. Man kan øge/mindske mængde chili efter smag. 

Zafrani badami Chicken Tikka 

1 kg kylling bryst filet 
2 dl naturel yoghurt, jeg har brugt tyrkisk yoghurt, almindlige yoghurt kan også bruges.
1/4 tsk rød chili pulver
1- 1½ tsk tørrede rød chili flager + ekstra til drys
1 tsk salt 
1 tsk safran 
½ tsk spidskommen pulver
1 tsk garam masala
3- 4 spsk mandelflager.

ca 10 stk træ spyd 

Marinade 
Man kan med fordele marinere kylling aften før.
Bland alle krydderierne sammen med yoghurten.  Stød safran trådene groft i en morter eller knus dem i hånden og bland det også i yoghurten. 


Skær kylling bryst fileterne i ens størrelse store tern, ca 10-12 stk fra en filet.  Gem 2 spsk af marinaden i en lille skål. Bland kyllingen godt i resten af yoghurt marinaden. Still skålen i køleskabet overdækket mindst 1 time.  Læg også træ spyd i blød i vand ca 1 time.


Stegning
Forvarm ovn 250 grader. 
Kom kylling stykkerne på spydene. Læg kyllingespydene i en ovn fast fad. 

Kyllingespydene skal have ca 30 -  40 minutter i ovnen, indtil kyllingen er mør. Husk at vende spydene et par gange undervejs. Når der er ca 10 minutter tilbage af steg. Pensel kyllingespydene med en tyndt lag af den gemte marinade, press let mandelflageren på kyllingespydene og drys med chili flager.

Steg dem  færdig.  Der vil være saft i fadet som indeholder masser af smag brug den i det tilbehør I laver
 
Tilbehør
Man kan spise Zafrani badami Chicken Tikka med ris, roti/tynde naan eller som vi gjorde med perle - couscous.  

Opskrift her. Jeg erstattede ærterne med en dåse kogte ærter og undlod grøn chili og tomater, brugte dog lidt mere tomat puré. Til sidst kan man med fordele blande den saft der er tilbage i fadet med  Zafrani - Badami  Chicken Tikka, der er masser af smag i saften.
English

Zafrani badami Chicken Tikka
These Saffron - Almond Chicken Tikka are not only beautiful  but also delectable and juicy. I have previously shared the recipe for them here,  this time I have changed the spices and added almonds. It became a luxury version of chicken tikka with saffron and almonds. 
You can increase/decrease the amount of chili to your own taste.


1 kg chicken breast fillet 
2 dl natural yoghurt, I used Turkish yoghurt, ordinary yoghurt can also be used. 
1/4 teaspoon red chili powder 
1-1½ tsp dried red chili flakes + extra for sprinkling 
1 teaspoon of salt
 1 teaspoon saffron threads
½ tsp cumin powder 
1 tsp garam masala 3
3-4 tablespoons of almond flakes. 

approx. 10 wooden skewers

You can advantageously marinate chicken the night before. Mix all the spices together with the yoghurt. Grind the saffron strands roughly in a mortar or crush them by hand and mix it into the yogurt as well. 

 Cut the chicken breast fillets into equally sized cubes, about 10-12 pieces from one fillet. Reserve 2 tablespoons of the marinade in a small bowl. Mix the chicken well in the rest of the yogurt marinade. Place the bowl in the fridge, covered, for at least 1 hour. Also soak wooden skewers in water for about 1 hour. 

Roasting
Preheat the oven to 250 degrees.
Put the chicken pieces on the skewers. Place the chicken skewers in an ovenproof dish. 
The chicken skewers should be in the oven for about 30 - 40 minutes, until the chicken is tender. Remember to turn the skewers a few times along the way. When there are about 10 minutes left of. Brush the chicken skewers with a thin layer of the saved marinade, lightly press the almond flakes onto the chicken skewers and sprinkle with chilli flakes. 

Finish cooking Zafrani - Badami  Chicken Tikka . There will be juice in the dish, which contains plenty taste, use it in the side dishes you make, like rice or cous -cous.

Condiments
You can eat Zafrani badami Chicken Tikka with rice, roti/thin naans or as we did with pearl - couscous. 

Recipe here. I replaced the peas with a tin of boiled chickpeas  and omitted the green chilli and tomatoes, but used a bit more tomato puree. 
Finally, you can advantageously mix the juice left in the dish with  Zafrani - Badami  Chicken Tikka, which has lots of flavor in it.


fredag den 22. marts 2024

Spiral Borek

 


Scroll down for english translation

Det her er min forsøg nummer to med Borek.  Første forsøg var en fad borek og denne gang er det spiral borek.

Borek er en form for tyrkisk tærte som kommer i mange former og typer typer og kan være med mange forskellig fyld. 


Borek fra Sarajevo ferien.

Borek er et lækker bagværk  ikke kun alimndeligt i Tyrkiet men almindeligt hele balkan område. Da vi var i Sarajevo, Bosnien sidste summer fik vi en spiral Borek.  
I Bosnien sælges spiral borek efter vægt. Det var en meget lækker og sprød dej med kartoffel fyld, og var en af de bedste af v alle vores madoplevelser I Bosnien. jeg må snart skrive om vores tur til Mostar og Sarajevo.

Min spiral borek inspireret af tyrkiske opskrifter. og skulle have været flere små spiral borek, men dej arkene var svært at arbejde med og derfor blev det til en spiral borek. Selv om snoningerne ikke var så skarpe, så smagte den rigitg godt.
Fyldet er en blanding af tyrkisk og pakistansk.  Jeg har brugt Yufka dej ark som ligner filo dej ark, og kan købes hos det fleste tyrkiske eller arabiske grønthandler.


Spiral Borek med lammekød og ost
 ca til 4-5 personer,  28 -30 cm rund fad

Yufka dej ca 700 gr , der var ca 10 ark i. 5 x 2 store halv cirkler

Fyld
700 gr hakke lamme/kalve kød
2 løg, finthakket
1 tsk hvidløg paste
1 tsk ingefær paste
1 spsk tomat puré 
1 tsk chili pulver
salt efter smag

2 spsk frik hakket koriander blade
1 tsk tørrede bukkehorn blade (kan undlades )

ca 500 gr feta, smuldres.  Jeg brugte en  smuldret ost fra tyrkisk grønthandler

Yogurt blandingen sammenlægning af dej pladerne
50 ml olie
1 æg
3 spsk yoghurt
 piskes sammen

Til pensling
1 æg
1 spsk smeltet smør

Nigellafrø til drys

Hakkekødet
(Jeg havde rest af hakkekød og ærte curry, den piftede jeg lidt op brugte som fyld). 

Løg, hvidløg, ingefær steges få minutter i olie i en gryde indtil løgene er bløde og transparente. Tilsæt lamme/kalve hakkekød og brun det sammen med resten af krydderierne undtagen mynte: Når kødet er brunet og gennemstegt kom tomat puré i og steg det færdig.  Der er vigtigt fyldet ikke for vådt, ellers er der risiko for  at dejen revner under sammenlægning.   Tilsæt hakket koriander, lægges til side og afkøles. 


Sammenlægning
Beklæd et rundt fad med bagepapir. Have jeres arbejds station klar med yogurt blandingen, kødet og osten.

1. Læg en yufka ark  på rent og tørt overflade evt på bagepapir, pensel med yoghurt blandingen, et tyndt lag. Læg en yufka ark ovenpå og pensel den også med en tyndt lag af yoghurt blandingen. 
Yogurt blandingen er smørelse til Yufka arkene så de ikke revner. Panik ikke hvis det revner under sammenlægning/rulning. det skete for mig jeg lappede med små stykker af Yufka arkene og yogurt blandingen


2. Læg nogle spiseskeer af kød fyldet langs den længste ende, spred lidt ost oven på.

3. Fold endesiderne lidt over fyldetog rul forsigtig sammen til en fast "rulle/pølse.  Sno pølsen sammen til en lille spiral og læg den midt i bage fadet.

4. Gentag  de øverste trin og rul en "pølse" ad gangen og  sno/læg den rundt om den lille spiral. 

5. Smør spiral borek med ægge og smør blandingen, drys nigellafrø ovenpå,  bag ca 30-40 minutter til den er bagt og gylden i 220 grader forvarmet ovn.

 Kan spises med salat, vi spiste den med yogurt.

This is my second attempt with Borek. First attempt was a tray borek and this time it is a spiral borek. 

Borek is a form of Turkish pie/ savory pastry that comes in many shapes and types and can be filled with many different fillings.

Borek is a delicious pastry not only common in Turkey but common throughout the Balkan area. When we were in Sarajevo, Bosnia last summer we got a spiral Borek.
In Sarajevo, spiral borek is sold by weight. It was a very delicious and crispy dough with potato filling, and was one of the best of all our food experiences in Bosnia. Check the pic in the danish section.  I have to write about our trip to Mostar and Sarajevo soon. 

My spiral borek is inspired from turkish recipes. I was aiming for several small spiral boreks, but the dough sheets were difficult to work with and therefore it became one large spiral borek. The filling is a mixture of turkish and pakistani recipes. even though it was not as neat I was aiming for, it tasted delicious. 

I have used Yufka dough sheets, which are similar to filo dough sheets, and can be bought at most turkish or arab greengrocers. 

Spiral Borek with lamb and cheese.
  approx. for 4-5 people, 28-30 cm round dish.

 Yufka dough about 700 gr, there were 10 sheets in it. 5 x 2 large half circles 

Filling
700 g minced lamb/veal minced meat 
2 onions, finely chopped 
1 teaspoon garlic paste 
1 tsp ginger paste 1 tablespoon tomato puree 
1 teaspoon chili powder 
salt to taste 
2 tbsp fresh chopped coriander leaves 
1 teaspoon dried fenugreek leaves (optional) 

 approx. 500 g feta, crumbled. I used a crumbled cheese from a turkish greengrocer
 
The yogurt mixture 
50 ml of oil 
1 egg 
3 tablespoons yogurt 
All  whipped together 

 Egg wash 
1 egg 
1 tablespoon melted butter , mix egg and cooled butter together.

Nigella seeds for sprinkling 

 Cooking the minced meat filling
 (I had leftover minced meat and pea curry, I spiced it up a bit and used it as a filling). 
Onions, garlic, ginger are fried for a few minutes in oil in a pan until the onions are soft and transparent. Add lamb/veal mince and brown it together with the rest of the spices, except coriander. When the meat is browned and cooked through, add tomato puree and finish cooking. It is important that the filling is not too wet, otherwise there is a risk of the sheets cracking during assembly. Set aside, mix in chopped coriander and cool.

Merging
Line a round dish with baking paper. Have your work station ready with the yogurt mixture, the meat and the cheese. 

1. Place a sheet of yufka on a clean and dry surface,can be done on baking paper too. Brush the sheet with the yogurt mixture, a thin layer. Place a sheet of yufka on top and brush it also with a thin layer of the yoghurt mixture. The yogurt mixture is lubrication for the Yufka sheets so they don't crack. Don't panic if it cracks during folding/rolling. it happened to me I patched with small pieces of the Yufka sheets and the yogurt mixture.

2. Place a few tablespoons of meat filling along the longest end, spread a little cheese on top.


3. Fold the end-sides slightly over the filling and roll carefully into a firm "roll/sausage". Roll the sausage into a small spiral and place it in the middle of the baking dish.


4. Repeat the above steps and roll one "sausage" at a time and twist/place it around the small spiral, so the spiral gets larger and larger.


5. Brush the spiral borek with egg mixture, sprinkle nigella se
eds on top, bake for about 30-40 minutes until it is baked and golden in a 220 degree celsius
preheated oven. Can be served with salad, we had it for iftar with yogurt.
søndag den 17. marts 2024

Mango Masala Fruit Chaat
 scroll down for english translation

 

Fruit chaat er næsten blevet en obligatorisk forret til iftar (faste brydningen) i de pakistanske køkkener i denne velsignet Ramadan måned. Ligesådan er det også med Dehi Bareh/Balley

Fruit chaat er en sur, sød og spicy oplevelse, forskellige frugt smages til med  syrligt, aromatisk krydderi blanding kaldet chaat masala. Se her:  https://cupcakeluvs.blogspot.com/2024/03/chaat-masala.html


Mango Masala Fruit Chaat, til ca 2 personer
1 nasi pære
1 banan
4- 5 jordbær
1 guava
1 lille håndfuld blåbær
1 lille håndfuld sorte vindruer
1 lille håndfuld granat æblekerner
1 clementin
2 store Palæstinensiske Medjool dadler

Få mynte blade

Frugten vaskes, renses og skæres i passende størrelse. 

Mango Masala
1½ spsk mango chutney (købt fra grønthandleren ) kan erstattes med 2 spsk mango sirup eller  2-3 spsk tsk mango juice.
Blandes op med 1 -2 spsk Dehi Barey Chaat Masala  fra  https://cupcakeluvs.blogspot.com/2024/03/chaat-masala.html.  
Hvis man ønsker en mindre spicy chaat, så nøjes brug  1 tsk af ovenstående chaat masala.

Frugten blandes op med Mango Masala og lægges i køleskabet nogle timer før Mango Masala chaat skal nydes. Tilsæt frisk skåret mynte.
Hvis man ønsker sprød frugt, så vent med at blande Mango Masala sammen med frugten indtil lige før den skal spises.  

https://cupcakeluvs.blogspot.com/2024/03/mango-masala-fruit-chaat.html

I think that Fruit chaat has almost become a mandatory starter for iftar in Pakistani kitchens during this blessed month of Ramadan, and it is the same with Dehi Bareh/Balley. 

Fruit chaat is a sour, sweet and spicy experience, various fruits are flavored with a sour, aromatic spice mixture called chaat masala. See here: https://cupcakeluvs.blogspot.com/2024/03/chaat-masala.html 

Mango Masala Fruit Chaat, for about 2 persons
1 nasi pear
 1 banana
 4-5 strawberries 
1 guava 
1 small handful of blueberries 
1 small handful of black grapes 
1 small handful of pomegranate seeds 
1 clementine 
2 large Palestinian Medjool dates.  
Few mint leaves 

 Wash and clean the fruit and cut into suitable size

Mango Masala 
1½ tablespoons of mango chutney (bought from the greengrocer) can be replaced with 2 tablespoons of mango syrup or 2-3 tablespoons of  thick mango juice .Mix up with 1-2 tablespoons of Dehi Barey Chaat Masala from https://cupcakeluvs.blogspot.com/2024/03/chaat-masala.html. 

If you want a less spicy chaat, just use 1 teaspoon of the above chaat masala. The fruit is mixed with Mango Masala and put in the fridge a few hours before the Mango Masala chaat is to be enjoyed. Add fresh chopped mint. 

If you want crisp fruit, wait to mix the Mango Masala with the fruit until just before eatingChaat Masala


https://cupcakeluvs.blogspot.com/2024/03/chaat-masala.html

Scroll down for english translation

Ramadan Mubarik, må det blevet en velsignet måned også til alle ikke muslimer. Særlige tanker og bønner går til befolkningen i Gaza, må deres lidelser snart ende og Palæstina blive frit.  Tanker og bønner til alle undertrykte og lidende i hele verden. 

Hvad er Chaat Masala?

Chaat Masala er en  en sur, sød, aromatisk og til tider også lidt spicy krydderi blanding.   Den bruges til overvejende i forskellige chaats eller dehi barey. Se længere ned for forskellige chaat.

 Følgende er mine opskrifter på forskellige Chaat Masala opskrifter, mængden på de forskellige ingredienser kan variere fra gang til gang eller efter smag. Jeg tilsætter salt først til retten.

 Det er ikke absolut nødvendig at riste pulver/stødte krydderier, men jeg synes at det giver en mere smag

Den nemme (1 portion)
2 tsk tørrede mango pulver
1 tsk  groft stødt spidskommen
1 tsk rød chili pulver
1 tsk garam masala
salt efter smag
½ tsk sort peber

Alt blandes sammen.

Semi -Hjemmelavet chaat masala/Dehi Barey Masala
Den her er min favorit og den jeg har lavet og brugt gennem mange år, 
Man kan hos grønthandlerne købe forskellige chaat masala blandinger, jeg  pepper dem op med  mine egen krydderier. Den  her er særdeles velegnet til Dehi Barey

- 1 pose købt chaat masala 100 gr (jeg bruger Laziza chaat Masala)
- 3 -4 spsk chili flakes
- 2 spsk rød chili pulver
- 50 gr ristet spidskommen frø , groft knust ( frøene ristet på mellemvarm på en pande nogle 2-3 minuter )
- 1 spsk garam masala

- chili flakes, chili pulver, garam masala, ristet på mellem varme på en pande. Alt blandes sammen og afkøles, puttes i en tæt beholder.

Hjemmelavet Chaat masala 
Chaat masala indeholder mange ingredienser, feks sonth som er tørrede ingefær, det har jeg aldrig brugt. Min forslag til helt hjemmelavet chaat masala er følgende :
- 3-4 spsk chili flakes
-  1-2 spsk rød chili pulver
- 50 gr ristet spidskommen frø , groft knust ( frøene ristet på mellemvarm på en pande nogle 2-3 minuter (til fruit chaat kan man komme mindre spids kommen i )
- 1 spsk garam masala
- 1 tsk sort peber stødt fint
- ½ tsk pink salt , kala namak
- 1 spsk amchoor
-½ tsk stødt ajwain

- chili flakes, chili pulver, garam masala, sort peber ristet på mellem varme på en pande. Alt blandes sammen og afkøles, puttes i en tæt beholder.

Den eksperimentelle Fruit Chaat Masala
Så har jeg eksperimenteret med en særskilt Chaat masala til frugt chaats, jeg tilsatte lidt sukker inspireret af en kære veninde og prøvede lidt flere aromatisk krydderier og tænker at jeg ender med følgende:

- 1 pose købt chaat masala 100 gr (jeg bruger Laziza chaat Masala)
- 2 spsk rød chili pulver
- 50 gr ristet spidskommen frø , groft knust ( frøene ristet på mellemvarm på en pande nogle 2-3 minuter (til fruit chaat kan man komme mindre spids kommen i )
- 1 spsk garam masala
- 1 spsk sukker
- 1 -1 ½ tsk stødt fennikel frø
- chili flakes, chili pulver, garam masala, fennikelfrø og sukker ristet på mellem varme på en pande. Alt blandes sammen og afkøles, puttes i en tæt beholder.

Scrolle ned ad for se inspiration/opskrifter til de forskellige chaat i min samling
 

Ramadan Mubarik, may it be a blessed month also for all non-Muslims. Special thoughts and prayers go out to the people of Gaza, may their suffering soon end and Palestine be free. Thoughts and prayers to all oppressed and suffering throughout the world.


What is Chaat Masala?
 Chaat Masala is a sour, sweet, aromatic and sometimes also slightly spicy spice blend. It is predominantly used in various chaats or dehi barey. See further down for different type of chaat. 

The following are my recipes for different Chaat Masala recipes, the amount of the different ingredients may vary from time to time or according to taste. I add salt to the dish first.

The easy one 
(1 portion) 
1 tsp dried mango powder 
1 tsp coarsely ground cumin 1
 1 tsp red chili powder
 1 tsp garam masala 
salt to taste 
½ tsp black pepper 

Everything is mixed together. 

Semi -Homemade  Chaat Masala /Dehi BareyMasala
This one is my favorite blend and the one I have made and used for many years. You can buy different chaat masala mixes at the greengrocers, I spice them up with my own spices. This one is very suitable for Dehi Barey
 
- 1 store bought chaat masala 100 gr (I use Laziza chaat masala) 
- 3-4 t bl spoons chili flakes 
- 2 tablespoons red chili powder 
- 50 g roasted cumin seeds, coarsely crushed (the seeds are roasted on medium heat in a pan for 2-3 minutes 
- 1 tablespoon garam masala 

- chili flakes, chili powder, garam masala, roasted on medium heat in a pan. Mix everything together and cool, put in a airtight container.

Homemade Chaat masala
 Chaat masala contains many ingredients, like sonth which is dried ginger and astofida, I have never used that.  My suggestion homemade chaat masala is the following: 
-  3-4 tbs chili flakes 
-  1-2 tablespoons red chili powder 
- 50 g roasted cumin seeds, coarsely crushed  
- 1 tablespoon garam masala 
- 1 teaspoon finely ground black pepper 
- ½ teaspoon pink salt, kala namak 
- 1 tbsp amchoor 
-½ tsp ground ajwain 

 - chili flakes, chili powder, garam masala, black pepper roasted on medium heat in a pan. Mix everything together and cool, put in a tight container.  

The experimental Fruit Chaat Masala 
I experimented with a separate Chaat masala for fruit chaats, I added a little sugar inspired by a dear friend and tried a little more aromatic spices and think I will end up with the following: '

- 1 bag bought chaat masala 100 gr (I use Laziza chaat masala) 
- 2 tablespoons red chili powder 
- 50 g roasted cumin seeds, coarsely crushed 
- 1 tablespoon garam masala 
- 1 tablespoon of sugar 
- 1 -1 ½ teaspoons ground fennel seeds 

- chilli flakes, chilli powder, garam masala, fennel seeds and sugar roasted on medium heat in a pan. Mix everything together and cool, put in a tight container.

 Scroll down to see inspiration/recipes for the various chaat in my collection