lørdag den 4. februar 2023

Lalamusa Daal

 

For english translation scroll down 

Så er der endnu en lækker opskrift på daal, denne gang har jeg forsøgt mig med en daal opskrift som jeg ikke har smagt men kun læst om eller set på nettet. Lalamusa daal. 

Lalamusa daal er en berømt restaurant specialitet fra Mian Ji´s Restaurant i byen Lalamusa. Restauranten ligger på GT road (langt vej som køre igennem asian fra Afghanistan til Bangladesh )

Jeg har læst at folk kommer langvejs fra for at smage denne daal som Mian Ji har lavet siden 70érne. Jeg må indrømme at jeg har ikke har hørt om Mian Ji restaurant før, men jeg kender heller ikke så mange restauranter i Pakistan. Vi har sikkert kørt forbi restauranten på vej fra Islamabad eller Rawalpindi til Gujrat, når vi var på besøg i Pakistan, men jeg kan ikke mindes at vi stoppet der. 

Lalamusa daal er en tarka daal og det specielle er at den ikke indeholder så mange slags krydderier som andre daal, den er lavet på desi ghee (ren klaret smør) og tempereret til sidst kun med desi ghee, også anderledes end andre daal opskrifter.

Jeg har set flere opskrifter på nettet og har ladet mig blandt andet inspirere fra en pakistansk Youtube madkanel:Kun Tv. Jeg har brugt lidt mindre ghee og spædet op med olie. Jeg har brugt hjemmelavet ghee. Det blev til en lækker fyldig og rig daal og havde en god anderledes pga den sorte peber.

Mian Ji´s Lalamusa daal er ikke kompliceret, der er 4 trin og hvis man er vant til at lave daal så den her opskrift meget nemt.

1. Blødgøring og kogning af daal

150 gr gule linser (channa daal)
75 gr røde linser (daal masoor)
75 gr hvid linser (daal mash/urad)
½ tsk gurkemeje
½ tsk salt

- Rens og vask linserne x flere, læg dem i blød mindst 2-3 timer. De gule linser kan godt tåle at lægge i blød længere tid evt natten over. Min mor tilsætter natron under blødgøring til de gule linser, det gør dem mere fluffy. 

- Kog linserne sammen i en gryde i ca 400 ml vand, tilsæt gurkemeje og salt. Husk at fjerne skum undervejs. Der dannes skum på overfladen under kogning. -Linserne skal koges indtil de er møre, de gule linser skal stadigvæk være hele. 


2. Klargøring af løg, mens daal koger

1 mellemstore løg
olie til stegning
2 Spsk natural yoghurt

- Skære løg i tynde strimler og steg dem i olie i en pande indtil de er gyldent brune. De gylden brune løg tages ud af olie, lægges på køkken serviet.  

- Når de brune løg er blevet kolde og sprøde, blendes de sammen med yoghurt indtil en fin pasta. Læg til side.
3. Stegning af daal

1 spsk (mellem fint) stødt sort peber
1 spsk (mellemfint) stødt spidskommen
2 grønne chili, fint skåret ( kan undlades )
½ tsk hvidløg puré
½ tsk ingefær puré
4 store spsk ghee
2 spsk olie ( den olie man har stegt løg i )
salt efter smag 

- Jeg har ristet groft stødt sort peber og hel spidskommen før let på panden ca 2 minutter, inden jeg har stødt begge krydderierne i en morter fint lige inden det bliver til pulver. Læg til side. Man kan godt undlade ristning.

- I en stor gryde kom ghee og olie, steg ingefær og hvidløg pasta ca 1 minut på mellem varme.

- Tilsæt de kogte linser med det resterende væske sammen med den grønne chili og steg nogle minutter 5-8 under omrøring.

- Hvis der brug for mere væske, kom lidt kogt vand i. Lalamusa daal er en tyk daal, så den skal ikke være væsket men heller ikke en tyk grød.

- Tilsæt løg og yoghurt pasta under omrøring så yoghurten ikke skiller ad.

- Efter få minutter tilsæt de stødte krydderier, salt og steg under omrøring indtil daal er samlet og ghee og olie begynder at skille ud i siderne. 

Nogle af de gule linser vil stadigvæk være hele, mens de røde og hvide linser vil være opløst og have gjort daal´en cremet. Skrue ned for varmen.

4. Tarka, temperering af daal
Frisk skåret koriander blade, (kan undlades )
4-6 stor spsk ghee.

Tilsæt de skåret koriander blade til gryden. 
Varm ghee i en gryde for sig selv og hælde det over daal. 

5. At tilrette Lalamusa daal og nyde den.

Det fortælles at Mian Ji´s Lalamusa daal serveres på en tallerken,der laves en " dyb hul" i midten i daal´en og hullet fyldes op med ghee fra gryden. Jeg har bare hældt ghee over i en skål. 
 Nyd jeres daal med naan eller roti og en syrlig salat ved siden. Den her Lalamusa daal vil også være så lækker til Søndags brunch med pratha,  

I am back with an another delicious daal recipe. This time I have tried a daal recipe that I have not tasted but only read about or seen online. Lalamusa Daal. Lalamusa daal is a famous restaurant specialty from Mian Ji's Restaurant in the town of Lalamusa. The restaurant is located on GT Road (a long road that runs through Asia from Afghanistan to Bangladesh).

 I have read that people come from far and wide to taste this daal that Mian Ji has been making since the 70s. I have to admit that I haven't heard of Mian Ji restaurant before, but I also don't know that many restaurants in Pakistan. We have probably driven past the restaurant on the way from Islamabad or Rawalpindi to Gujrat when we were visiting Pakistan. 

Lalamusa daal is a tarka daal and the specialty is that it contains less spices then other daal recipes, it is made with desi ghee (pure clarified butter) and is finally tempered only with desi ghee, also bit different from other tarka daals .

I have seen several recipes on the web and have been inspired, among other food channels by a Pakistani YouTube food channel "Kun TV". I have used a little less ghee in the beginning and added a bit oil. I have used homemade ghee. It turned out to be a delicious and rich daal and with a good different taste due to the black pepper.
Mian Ji's Lalamusa daal is not complicated, there are 4 steps and if you are used to making daal then this recipe is very easy.1. Soaking and cooking daal
150 g yellow lentils (channa daal) 
75 gr red lentils (masoor daal)
75 gr white lentils ( daal mash/urad)
½ tsp turmeric 
½ tsp salt

- Clean and wash the lenses several times, soak them for at least 2-3 hours. The yellow lentils can withstand soaking for a longer time. If you have time soak them overnight. My mother adds baking soda while soaking the yellow lentils, it makes them more fluffy. 

- Boil the lentils together in a pot in approx. 400 ml of water, add turmeric and salt. Remember to remove foam along the way. Foam forms on the surface during boiling. 

- Cook lentil until tender, the yellow lentils must still be whole.

2. Preparing the onions while the daal is cooking
1 medium onion 
oil for frying 
2 tablespoons of plain yogurt 

- Cut onions into thin strips and fry them in oil in a pan until golden brown. Remove the golden brown onions from the oil, place them on a kitchen napkin. 

 - When the brown onions have become cold and crisp, blend them together with yogurt until a fine paste. Set aside. 

3. Frying daal 
1 tablespoon (medium fine) ground black pepper 
1 tablespoon (medium) ground cumin 
2 green chilies, finely chopped (can be omitted) 
½ teaspoon garlic puree 
½ tsp ginger puree 
4 large tablespoons of ghee 
2 tablespoons of oil (the oil you fried the onions in) 
salt to taste 

- I have roasted coarsely ground black pepper and whole cumin before lightly on the pan for about 2 minutes, before I have ground both spices in a mortar finely just before they turn into powder. Set aside. You can leave the rosting out.

- In a large pot, add ghee and oil, fry ginger and garlic paste for about 1 minute on medium heat. 

 - Add the cooked lentils with the remaining liquid together with the green chilli and cook for a few minutes 5-8 while stirring. 

- If more liquid is needed, add a little boiled water. Lalamusa daal is a thick creamy daal, so it should not be liquidy but also not a thick porridge either. 

 - Add onion and yogurt paste while stirring so that the yogurt does not separate.

 - After a few minutes add the ground spices, salt and stir fry until the daal comes together and the ghee and oil start to separate from the sides. Some of the yellow lentils will still be whole, but the red and white lentils will have dissolved and made the daal creamy. Turn down the heat. 

 4. Tarka, tempering of daal 
Fresh chopped coriander leaves, (optional) 
4-6 large tablespoons of ghee. 

Add the chopped coriander leaves to the daal pot. 
Heat ghee in a pan by itself and pour it over the daal. 

5. To plate Lalamusa daal and enjoying it 
It is said that Mian Ji's Lalamusa is served on a plate, a "deep dent" is made in the middle of the daal and the dent is filled with ghee from the pan. I just poured ghee over the daal in a bowl. 

- Enjoy your daal with naan or roti. This Lalamusa daal wil be so delicious for a sunday brunch with pratha. Do try and Enjoy.