lørdag den 18. april 2020

Bao med ingefær kylling / Bao with ginger chicken

https://cupcakeluvs.blogspot.com/

Scroll down for english translation

Bao, dampet boller.
I dag præsenter jeg mit første forsøg med at lave "bao buns", de her smukke dampet boller. Jeg har haft en bambus damper liggende længe i køkkenskabet uden at jeg har brugt den. Jeg har nok været lidt intimideret af teknikken. Godt nok jeg har jeg dampet ris altid, men det er en andet historie og en anderledes teknik.

Jeg ville lave bao, så jeg brugte nogle dage på researche og checke opskrifter på nettet. Der er så mange gode opskrifter på nettet både med tip og metoder til bao. Nogle af opskrifterne brugte både bagemel, gær og eddike og nogle brugte kun gær. Jeg er glad for at jeg fandt et opskrift tak til "What to cook today", en opskrift der lovede de lækkerste fluffy boller uden eddike. Jeg har brugt til teknikken og opskriften til dejen med få ændringer.

Bambus damper
Jeg brugte en "2 etages " bambus damper /koger og en gryde. 
Jeg kogte vandet i gryden, reduceret varmen til lav på komfuret og lagde den fyldte damper i gryden på svag varme. Man kan også bruge en dyb pande. Vandet må ikke ramme bunden af damperen og man skal holde øje med vand standen.


Fyld og Tilbehør 
ingefær kylling á la Cupcakeluv 
fintskåret grønsager: feks gullerødder, agurk, kål, 
fint skåret forårsløg
peanut sauce
sur sød chili sauce

Opskrift til ingefær kylling á la Cupcakeluv
800 gr kylling brystfillet eller inder fillet, skæres i små tern
2 tsk citron saft
1 tsk hvidløg puré
1½ spsk ingefær puré
1 spsk tomat puré
1½ tsk soya sauce
1 tsk brun farin
1 tsk sesam olie
1 spsk sambal olek / chili puré
 evt 1 tsk rød chili pulver, 
salt efter smag (jeg undlod, da soya sauce også er saltet)

2 tsk sesam frø, ristet 
tørrede chili flager
olie til stegning
frisk koriander blade


- Bland alt mariande ingredienserne undtagen sesam frø og chili flager sammen sammen. Masser de skåret kylling filleter godt ind i marianden og læg det i kølesakbet. Jeg marineret natten over, man kan sagten marinere få timer. mindst en time.  

- Man kan stege kødet mens bollerne står til hævning. Jeg delte kødet i 2, jeg synes at det gør det nemmer at stege på panden. Steg en del ad gangen på en pande i lidt  olie,  ca 1-2 spsk på mellem varme indtil det er mør.  Drys med chili falger og sesam frø inden panden tages af. 


Opskrift til til bao, dampet boller
til ca 5- 6 personer ( ca 3 boller hver)
Opskriften er fra What to cook today med få ændringer.

320 gr hvedmel
70 gr maizena mel
25 gr frisk gær
200 ml mælk
1½ spsk olie + lidt til smøring
1 tsk sukker
½ tsk salt.

- Lun mælken meget svagt, bland sukker i og opløs gæret i mælken. Bland salt, maizena mel og hvedemel sammen. Ælt dejen let sammen med mælken og olien. Kom mælk i lidt ad gangen for at se hvor mælk der skal bruges. 

- Lad dejen hvile 10 minutter og ælt igen til en glat blød dej. 

- Dejen hæves til dækket en time.

- Klip 16 cirkler af bagepapir. Jeg fandt et smart tip på nettet med at bruge cupcake wrappers. Brug hvid cupcake wrappers og ikke farvet som jeg gjorde. Farven smittet af på dampkogeren.


https://cupcakeluvs.blogspot.com/
- Tag dejen ud på let melet overfalde, del enten dejen i 16 små boller og rul ud ril små pande kager af ca ½ cm tykkelse eller gør ligesom jeg her rul ud til en stor cirkel ad ca 1 cm tykkelse, brug en cookie cutter eller et glas til at udskære de små cirkler.  

- Udrul dem en smule mere mere med kagerullen.


https://cupcakeluvs.blogspot.com/
- Læg de udrullede dej cirkler på bagepapir cirkler på en bakke eller stor fad. Smør overfladen af bollerne let med olie og fold dem sammen som vist på billedet. Tryk dem let sammen. 

- Bollerne efterhæves kvarter tildækket


https://cupcakeluvs.blogspot.com/
- Gør dampkogeren klar.

Placere de erfterhævede boller i damperen med plads imellem.

- Der var kun plads til kun 2 x 3 boller, resten af bollerne stillede jeg i køleskabet imens de forrige blev dampet for at undgå overhævning. De skal tages ud køleskabet og direkte i damperen.


- Læg låget på og læg bambus damperen i gryden /panden. Damp bollerne i ca 8 minutter. 


https://cupcakeluvs.blogspot.com/
- Tag bambus damperen ud af gryden og lad den stå 5 minutter inden lågen fjernes

- Gentage processen med de resterende bolller. https://cupcakeluvs.blogspot.com/

- Flæk bollerne og fyld med ingefær kylling, de fint skåret grønsager, forårsløg, koriander og de forskellige sauce. English

https://cupcakeluvs.blogspot.com/


Today I am presenting my first trial of making Bao. I've had a bamboo steamer lying in the kitchen cabinet for a long time, I've probably been intimidated with the technique required. I've always steamed rice, but that is a different story and technique. 

I wanted to make bao, these beautiful steamed buns, so I spent a few days researching and checking recipes online. Some of the recipes used both baking powder, yeast and vinegar and some used only yeast. There are so many great recipes on the net where I found lots of tips on how to make baos. I am very happy that I found a recipe thanks to "What to cook today" a recipe that promised the most delicious fluffy bao without using vinegar. I have used the technique and recipe from here with few changes and the outcome was very soft and fluffy buns. Bamboo steamer 
I used a "2 storey" bamboo steamer / cooker and a pot. I boiled the water in the pan, reduced the heat to low on the stove and placed the filled steamer in the pan on low heat. You can also use a deep pan. The water must not touch the bottom of the steamer and you have to keep an eye on the water level. 

Filling & Condements 
ginger chicken á la  Cupcakeluv
finely cut vegetables: eg carrots, cucumber, cabbage,
finely cut spring onion
peanut sauce 
sour sweet chili sauce 

Recipe for ginger chicken á la Cupcakeluv 
800 gr chicken breast fillet or inner fillet, cut into small cubes 
2 tsp lemon juice 
1 tsp garlic puree 
1½ tbs ginger puree 
1 tbs tomato puree 
1½ tsp soy sauce 
1 tsp brown sugar 
1 tsp of sesame oil 
1 tbsp sambal olek /  or any other chili paste  
1 tsp of red chili powder, 
salt to taste ( soy sauce is also salted) 

2 tsp sesame seeds, roasted
dried chili flakes 
oil for frying.

I marinated the chicken evening before but cooked it while the bun were proving.

- Mix together all the marinade ingredients except sesame seeds and chili flakes.Massage the ​​marinade well into the chicken pieces and place the chicken  with mariande in the refrigerator. Let the chicken marinate at least 1 hour, I marinated overnight.  

- You can fry the meat while the buns are proving. I split the meat into 2 portions. Fry one portion at a time in a pan in about 1-2 tablespoons oil,  on medium heat until tender. Sprinkle with chili flakes and sesame seeds before removing the pan.


Recipe for bao, steamed buns 
for about 5- 6 people (about 3 each) 
The recipe is  adapted from "What to cook today" with few changes. 
320 g all purpose flour 
70 gr corn starch 
25 gr fresh yeast 
200 ml whole milk + little extra if needed
1½ tablespoons oil + a little for  
1 teaspoon sugar 
½ teaspoon salt. 

- Lukewarm milk, mix sugar and dissolve the yeast in the milk. Mix together salt, corn starch and all purpose flour. Lightly knead the dough with little milk at a time, also add oil  

- Let the dough rest for 10 minutes and knead again into a smooth soft dough. 

- Place the dough in a cleaned bowl and let it proof for 1 hour covered.

- Cut 16 circles of baking paper. I found a clever tip on the web using cupcake wrappers. Use white cupcake wrappers and not colored like I did. The color stains on the steamer.

https://cupcakeluvs.blogspot.com/
 - Take out the dough, either divide the dough into 16 small buns and roll into 16 small "pancakes" of about ½ cm thickness or like me, roll out to a large circle about 1 cm thick, use a cookie cutter or a glass to cut out the small circles. 

- Roll them out a little more with the cake roll.

https://cupcakeluvs.blogspot.com/
 - Place the rolled out "pancakes" on  the baking paper circles on a tray or large platter. Lightly grease the surface of the buns with oil and fold them as shown in the picture. Press them lightly together. 

- Cover the buns with a kitchen cloth and let them proof for 15 minuts.

https://cupcakeluvs.blogspot.com/
 - Prepare the steamer. 

- Place the raised buns in the steamer with space in between.
- There was only room for only 2 x 3 buns, the rest of the buns I placed in the refrigerator while the previous ones were steamed to avoid overproofing. 
They should be taken out of the fridge and directly placed into the steamer

https://cupcakeluvs.blogspot.com/
 - Put the lid on and place the bamboo steamer in the pot / pan. Steam the buns for about 8 minutes.

https://cupcakeluvs.blogspot.com/

- Remove the bamboo steamer from the pan and leave it for 8 minutes before removing the lid.
- Repeat the process with the remaining balls.
https://cupcakeluvs.blogspot.com/
- Fill the buns with ginger chicken, the greens coriander and the different sauces and enjoy.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar